کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار
پانزدهمین همایش قیر و آسفالت
آیین رونمایی از ویرایش دوم کتاب آزمایش های مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها
کتاب " آزمایش های مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها" توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک منتشر شد
ثبت بیش از 15 هزار آزمایش در پروژه‌های افتتاح شده استان آذربایجان شرقی در هفته دولت
.