اردبیل
معرفی استان اردبیل

معرفی استان اردبیل استان اردبیل یکی از استانهای ایران است که در شمال غربی این کشور واقع شده است و جمعیت آن بر اساس سرشماری 1395 برابر 1270420 نفر می باشد مرکز این استان شهراردبیل است وبر طبق آخرین تقسیمات کشوری ...

معرفی آزمایشگاه اردبیل
معرفی آزمایشگاه اردبیل

شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان اردبیل یک شرکت دولتی وابسته به وزارت راه و شهر سازی می باشد. این شرکت بزرگترین و مجهزترین مرکز در زمینه کنترل کیفی پروژه های عمرانی که با پیشرفته ترین فن آوری، تجهیزات و امکانات و قرار دادن سه اصل سرعت، دقت و سلامت درسرلوحه کار خود، کنترل کیفی پروژه های عمرانی سطح استان را بر عهده دارد.