گلستان
معرفی استان گلستان

استان گلستان از استانهای شمالی ایران است که از سال 1376 بصورت استانی مستقل بنام گلستان درآمدوشهرستان گرگان مرکز آن برگزیده شد . از شمال با کشور ترکمنستان مرز خاکی و دریایی دارد (340 کیلومتر مرز خاکی و 90 کیلومتر مرز آبی ) از جنوب با استان سمنان از غرب با استان مازندران و دریای خزر و از شرق با استان خراسان شمالی همسایه است . راههای ارتباطی این استان از طریق راه آهن و اتوبان به سمت مازندران و سمنان و تهران متصل شده و از طریق اتوبان به سمت خراسان شمالی و مشهد می باشد.

معرفی آزمایشگاه گلستان
معرفی آزمایشگاه گلستان

آزمایشگاه استان گلستان در سال 78 همزمان باجداشدن از فرمانداری کل گرگان از استان مازندران بصورت مستقل شروع بکار کرده هرچند که قبل از سال 78 بصورت شعبه ای از استان مازندران ، پروژه های عمرانی منطقه را پوشش می داده است که براساس سوابق بدست آمده قدمت وجود آزمایشگاه مستقر در پروژه های عمرانی در منطقه استان گلستان حتی قدیمی تر از استان مازندران و به سال 1340 یعنی حدود 49 سال پیش برمیگردد