قزوین
معرفی استان قزوین

بر اساس آخرين وضعيت تقسيمات كشوری در سال1393 , استان قزوين دارای 6 شهرستان  25شهر  19بخش، 46دهستان و 1148 آبادی مي باشد  اتوبانهای تهران-كرج-قزوين و قزوين-زنجان، اين استان را به استانهاي شمال، غرب و تهران متصل مي كند. راه آهن شمال غرب كشور نيز از قزوين عبور مي كند. جاده ی ترانزيتيی و بسيار با اهميت ايران-اروپا و تهران-اصفهان-شيراز نيز از داخل شهر قزوين عبور مي كنند.

معرفی آزمایشگاه قزوین
معرفی آزمایشگاه قزوین

آزمايشگاه فني و مکانيک خاک قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و ماقبل سال 1377 به عنوان شعبه اي تحت نظر استانهاي تهران و زنجان خدمات کنترل کيفي را ارائه مي نموده است و از سال 77 با تاسيس استان قزوين آزمايشگاه فعاليت خود را به صورت مديريت استاني آغاز نموده و عليرغم سابقه محدود شاهد پيشرفت هاي قابل توجهي در بخشهاي مختلف بوده است که پس از احداث ساختمان جهت انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي و امور نظارتي نقش بسزايي در ارتقاي کيفيت پروژه هاي عمراني ايفا نمود .