کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار
استانداردها

امروزه جوامع بشری با سرعتی شگفت‌انگیز در حال توسعه، تغییر و تحول هستند و این تحولات سبب پیشرفت علم و تولید دانش‌ جدید می‌گردد. به کارگیری صحیح علوم و فنون نوین به منظور دستیابی به توسعه پایدار مستلزم تدوین ضوابط و استانداردها و کنترل فرایندها می‌باشد؛ از این‌رو شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با توجه به اهمیت ویژه ­ای که برای رعایت ضوابط و استانداردها در پروژه­ های عمرانی قائل است، از دیرباز علاوه بر ترجمه و به روزآوری استانداردهای مورد عمل شرکت، با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری نزدیک و موثری داشته است.

 

جدیدترین استانداردهای ملی تدوین شده توسط شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

 

ردیف نام استاندارد شماره استاندارد ملی منبع استاندارد تاریخ برگزاری کمیته ملی
1 درزگیرها و پرکننده‌ها— مواد پرکننده گرم اجرا برای روسازی های بتن آسفالتی و روسازی‌های بتنی سیمان پرتلند— ویژگی‌ها‌  جدید ASTM D5078-2011 (2021) 1402/3/8
2 درزگیرها و پرکننده ها- مواد درزگیر گرم اجرا برای درزها و ترک های روسازی های آسفالتی و بتنی- ویژگی ها جدید ASTM D6690-2021 1402/3/8
3 مواد درزگیرگرم‌اجرا و مقاوم در برابر انواع سوخت جت برای درزهای روسازی بتنی سیمان پرتلند — ویژگی‌ها جدید ASTM D7116-2016 (2021) 1402/3/8
4 قیر و مواد قیری — تعیین گران‌روی قیرها
 به‌وسیله گران‌روی‌سنج لوله موئین خلاء — روش آزمون
12851 (تجدید نظر اول) ASTM D2171-2022 1402/3/8

* برای دریافت فایل استاندارد کلیک کنید.