کرمان
معرفی استان کرمان

استان کرمان پهناورترین استان ایران و مرکز آن شهر کرمان است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ و بر اساس آمار مرکز آمار ایران برابر با ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ تن بوده‌است.

معرفی آزمایشگاه کرمان
معرفی آزمایشگاه کرمان

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان یکی از واحدهای استانی شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌باشد که در سال 1347 با توجه به نیاز کنترل کیفی دقیق حین اجرای پروژه های راهسازی بین استانی و به صورت شعبه کرمان تأسیس گردید