ایلام
معرفی استان ایلام

استان ايلام درجنوب غربي كشور واقع شده است كه از شمال به استان کرمانشاه ، ازجنوب به استان خوزستان وكشور عراق از مشرق به استان لرستان و قسمتي از خوزستان و ازمغرب به كشور عراق محدود است .

معرفی آزمایشگاه ایلام
معرفی آزمایشگاه ایلام

در راستاي انجام پروژه هاي ملي استاني بمنظور كنترل كيفي پروژه هاي سطح استان در سال 1370 آزمايشگاه استان ايلام داير گردد . با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجازه تاسيس آزمايشگاه در كليه استانها ، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان ايلام از سال 1370 فعاليت خود را به صورت يك واحد محلي پروژه مهم كارخانه سيمان شروع نمود .سپس واحد محلي فرودگاه و تونل آزادي را دايرنمود و از آن زمان تا کنون آزمايشات كنترل كيفي پروژه هاي كوچك و بزرگ را انجام داده است .