کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار
شورای فرهنگی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار می‌کند کارگاه آموزشی " تحکیم خانواده و جوانی جمعیت" با عنوان تاثیر نماز، تحکیم خانواده و شاد زیستن
در راستای تحقق وعده‎های دولت مردمی سیزدهم، ثبت رکورد انجام بیش از 4 هزار و 500 متر عملیات حفاری توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ابر پروژه نهضت ملی مسکن رباط کریم
مجموع نتایح : 1559