خراسان جنوبی
معرفی استان خراسان جنوبی

معرفی استان خراسان جنوبی

معرفی آزمایشگاه خراسان جنوبی
معرفی آزمایشگاه خراسان جنوبی

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که با بیش از 40 سال سابقه و تجربه کاری در قالب 31 اداره کل استانی، 145 شعبه آزمایشگاهی در شهرستانهای بزرگ، 900 واحد محلی مستقر، 40 اکیپ تحقیقاتی ژئوتکنیک و حضور