سیستان و بلوچستان
معرفی استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور واقع شده است ..

معرفی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان
معرفی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان در سال 1350 به عنوان یک شعبه جهت کنترل پروژه های عمرانی و کیفیت مصالح ساختمانی تاسیس گردید و. . .