مرکزی
معرفی استان مرکزی

استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی ایران تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی کلان‌شهراراک می‌باشد. در روزگار کهن این شهر عراق نام داشت که در زمان تسلط اعراب بر ایران عراق عجم نامیده می‌شد که شامل بسیاری از استانهای همجوار امروزی می‌شد.

معرفی آزمایشگاه مرکزی
معرفی آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی یکی از ادارات کل استانی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که با بیش از 40 سال سابقه و تجربه کاری در سطح استان مرکزی در قالب ، 5 شعبه آزمایشگاهی در شهرستانهای بزرگ، 18 واحد محلی مستقر، 55 نفر در قالب کارشناسان فنی و اکیپ تحقیقاتی ژئوتکنیک ومقاومت مصالح ومکانیک خاک و حضور مستمر در سطح پروژه های سطح استان مرکزی ارائه خدمت می نماید