کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

قوانین و مقررات

1396-02-25 04:16:21 | معرفی شرکت | شناسه : 2333 | بازدید : 6659

قوانین و مقررات

آیین نامه خرید خدمات مشاوره

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

قانون برگزاری مناقصات

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون اداره شرکتهای دولتی

قانون تجارت

قانون خدمات کشوری

نظرات
    موردی یافت نشد!

شما هم می توانید دیدگاه خود درباره این مطلب را ثبت نمایید: