کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

شفافیت

1400-07-21 11:44:47 | شناسه : 1947 | بازدید : 1609

شفافیت
شفافیت

 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک   

وزارت راه و شهرسازی

 

1-صورتجلسات، شوراها، هيئت عامل ،هيئت مديره،مجامع،و ساير مراجع صادر كنندهمجوز و تصميم گير دستگاه

    1-1- مجوز و تصمیم گیر دستگاه

      1-2- انتصاب هیات مدیره

    1-3- صورتجلسه بودجه 1401

    1-4- صورتهای مالی

    1-5- مجمع عمومی

 

2-نشر كليه اسنادمربوط به سفارش ، اجرا و نتايج حاصل از پژوهش

          2-1-مقالات

          2-2-INSO 1608-1-(BS EN 12390-1)

          2-3-‌INSO 1608-2-(BS EN 12390-2)

          2-4-‌INSO 1608-3-(BS EN 12390-3)

          2-5-INSO 13584 (ASTM C617)

3-معرفي مديران

4- انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

         1 -4- شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره

         2 -4-آیین نامه خرید خدمات مشاوره

        4-3- فهرست خدمات آزمایشگاه

         4-4-  نمودار گردش کاری ارائه خدمات  آزمایشگاهی به مشتری

5-انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

     5-1-گزارش پايگاه قراردادها 1401

    5-2-قراردادهاي درآمدي جاري منتهي به پايان سال 1401

6-انتشار فهرست مناقصات و مزایدات

    

بازگشت

نظرات
    موردی یافت نشد!

شما هم می توانید دیدگاه خود درباره این مطلب را ثبت نمایید: