کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

کیفیت، رمز توسعه‌ پایدار

خدمات مشاوره راه، فرودگاه و راه آهن

1401-09-12 14:15:50 | شناسه : 110 | بازدید : 25493

خدمات مشاوره راه، فرودگاه و راه آهن

دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بهره‏ گیری از تجهیزات غیرمخرب ارزیابی روسازی در زمینه ارائه طرح بهسازی، تعیین علل خرابی، شاخص‌های عملکردی و وضعیت موجود روسازی در سطح شبکه و پروژه و همچنین پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگهداری راه و فرودگاه فعالیت می ‏نماید. دفتر مهندسین ‏مشاور به پشتوانه گستردگی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور، علاوه بر تجهیزات غیرمخرب، امکان بهره‏ گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صحرایی را دارد.

 

 

توانمندی‌های فنی در سطح شبکه

منظور از سطح شبکه، برداشت و تحلیل داده‌ها در مجموعه‌ای از محورها می ‏باشد. به‏ عنوان مثال می ‏توان از شبکه راه‌های یک شهر یا استان، شبکه راه‌های بزرگراهی و شریانی در کشور و یا سطوح پروازی یک یا چند فرودگاه نام برد. تحلیل سطح شبکه وضعیت کلی روسازی و بودجه مورد نیاز را برای نگهداری آن در سطح مطلوب بررسی و محاسبه می‏ نماید. مهمترین خدمات فنی دفتر مهندسین مشاور در سطح شبکه عبارت است از:
- تهیه شناسنامه محورها
- ارزیابی خصوصیات عملکردی و سازه‌ای محورها
- تفکیک محورهای دارای کفایت سازه‌ای از محورهای با ضعف سازه‌ای
- تعیین نوع عملیات نگهداری (پیشگیرانه، بهسازی و بازسازی) در شبکه راه
- قطعه‌بندی محورها بر اساس خصوصیات عملکردی و سازه‌ای
- تعیین محورهای مستعد انواع عملیات حفاظتی (فوگ سیل، چیپ‌سیل، اسلاری‌سیل، میکروسرفیسینگ و ...)
- پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی راه و فرودگاه‌های کشور

moshaver11 2

 

moshaver22

 

توانمندی‌های فنی در سطح پروژه

طرح بهسازی روسازی راه

در این بخش کفایت سازه‏ای روسازی با دستگاه FWD مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ضخامت روکش مورد نیاز برای تحمل بارهای ناشی از ترافیک در دوره طرح روسازی محاسبه می‌شود. در طرح بهسازی راه پس از قطعه‌بندی روسازی، گزینه نهایی در هر قطعه با توجه به وضعیت سازه‌ای، ناهمواری و خرابی‌های سطحی در کنار انجام آزمایش‌های مخرب تعیین می‌گردد.

sectioning1

 

sectioning2

moshaver33

 

ارزیابی خرابی‌های سطحی روسازی

در این بخش خرابی‌های سطحی روسازی شامل انواع ترک ها، نشست ها، کناررفتگی‌ها، هوازگی‌ها و ناهمواری ها برداشت و شاخص PCI مطابق استاندارد ASTM-D6433 در راه و استاندارد ASTM D5340 در فرودگاه تعیین می‌گردد که در محاسبه این شاخص از آخرین نسخه نرم‌افزار PAVER استفاده می‌شود. در این نرم‌افزار علاوه بر محاسبه شاخص PCI درصد خرابی‌های روسازی ناشی از بارگذاری، شرایط آب و هوایی و کیفیت ساخت و اجرای تعیین می‌شود. دفتر مهندسین مشاور آزمایشگاه بر اساس اهمیت پروژه از روش چشمی یا مکانیزه برای مطالعه خرابی‌های سطحی روسازی استفاده می‌نماید. در روش چشمی مطابق استانداردهای مذکور پس از قطعه‌بندی، خرابی‌های سطحی در واحدهای نمونه انتخابی برداشت و شاخص PCI محاسبه می‌گردد.

 

pci01

pci2

 در روش مکانیزه از دستگاه اسکنر سطح جاده استفاده می‌شود که در آن خرابی‌های روسازی با سنسور LCMS بصورت پیوسته و با سرعت تا 100 کیلومتر بر ساعت اسکن می‌گردد. این دستگاه پروفیل‌هایی سه بعدی از سطح روسازی با رزولوشن طولی 5 میلیمتر، رزولوشن عرضی 1 میلیمتر و رزولوشن ارتفاعی 5/0 میلیمتر تولید می‌نماید.

scanner1

 

مزایای برداشت مکانیزه خرابی‌های سطحی عبارتست از:
• برداشت پیوسته خرابی‌های سطحی به جای واحدهای نمونه انتخابی
• تعیین شدت خرابی‌ها بصورت مکانیزه به جای قضاوت کارشناسی
• امکان قطعه‌بندی روسازی بر اساس هر یک از انواع خرابی‌ها بعد از برداشت داده‌ها
• تعیین دقیق حجم عملیات نگهداری روسازی (طول درزگیری و مساحت لکه‌گیری و تراش آسفالت)
• امکان برداشت همزمان خرابی‌های سطحی و شاخص ناهمواری (IRI)
• امکان تعیین شاخص خرابی‌ها (شاخص ترکهای خستگی، شاخص ترکهای طولی و ...) به جای تعیین عدد PCI

scanner2

 

                    proval1

 

moshaver44

 

تعیین ضخامت و عمق لایه‌های روسازی با دستگاه GPR

با استفاده از دستگاه GPR می‌توان به‏صورت غیرمخرب پروفیل ضخامت لایه‌های روسازی شامل آسفالت و مجموع اساس و زیراساس را تعیین نمود. همچنین با بررسی داده‌های دستگاه GPR می‌توان عمق روسازی را از نظر میزان رطوبت در لایه‌های اساس و زیراساس و وجود تاسیسات زیرزمینی مانند لوله‌ها و کابل‌ها مورد بررسی قرار داد.

 

gpr1

moshaver55

 

تخمین CBR لایه‌های دانه‌ای روسازی با استفاده از دستگاه DCP

دستگاه DCP بهترین عملکرد را در بستر روسازی و راه‌های روستایی دارد. با استفاده از این دستگاه در هر نقطه از روسازی پس از مغزه‌گيری از لایه آسفالتی می‌توان CBR لایه‌های دانه‌ای را برآورد نمود. به‏ علاوه با بررسی تغییرات نرخ نفوذ دستگاه در عمق روسازی، ضخامت لایه‌های دارای مقاومت یکسان را نیز می‏ توان تعیین کرد.

 

cbr1

 

کنترل‏ کیفیت بستر و لایه‌های خاکی اجرا شده با دستگاه LWD

دستگاه LWD مدول برجهندگی بستر اجرا شده، اساس و زیراساس را (جهت استفاده در طرح روسازی AASHTO) تعیین نموده و با مقایسه مقادیر به دست آمده در نقاط مختلف محور راه، کیفیت اجرای بستر (تراکم و تثبیت) نیز مشخص می‌گردد. با انجام آزمايش روی بستر متراکم ‏شده می‌توان به‏طور مستقیم از مدول برجهندگی در طرح روسازی استفاده نمود و يا نتايج را با مقادير طرح اوليه مقايسه و در صورت لزوم، اصلاح طرح يا افزايش مقاومت بستر را در دستور كار قرار داد.

 

lwd3

 

                         lwd4

 

moshaver66

 

تعیین ناهمواری روسازی در قالب شاخص IRI

وضعیت ناهمواری روسازی تاثیر زیادی در کیفیت سواری‌دهی راه دارد. با استفاده از دستگاه RSP مقدار ناهمواری روسازی در امتداد چرخ چپ و راست در قالب شاخص IRI و RN محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تحویل راه‌های جدیدالاحداث و یا روکش شده استفاده‏ نمود. جداول ذیل مربوط به حدود شاخص IRI به منظور تحویل موقت و قطعی راه‌های کشور می‌باشد که در شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل تدوین و توسط مقام عالي وزارت در تاريخ 9/6/95 (ابلاغ شماره 02/100/27245) ابلاغ شده است.

 

iri1

 

    iri0012

moshaver77

 

تعیین دِوِر در قوس های افقی راه با استفاده از دستگاه RSP

به کمک دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده مقدار شیبهای طولی و عرضی راه، بافت درشت روسازی و همچنین شعاع قوس و میزان دِوِر (Superelevation) در قوس‌های افقی تعیین می‌شود. از آنجا که در دوره‌های تعمیر و نگهداری، به‏خصوص انجام روکش آسفالتی ممکن است به حفظ دور روسازی در قوسها توجه نگردد، لذا اندازه‌گیری میزان دِوِر به‏ عنوان پارامتر مهم در تامین ایمنی وسایل نقلیه به‏ خصوص در راه‌های اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی اصطکاک رویه راه

با استفاده از دستگاه RSP و یا اسکنر سطح جاده می‌توان مقدار بافت درشت روسازی را برحسب میکرون اندازه‌گیری نمود که نقش مهمی در میزان اصطکاک روسازی در سرعت‏های بالا و همچنین زهکشی آب در زیر چرخ وسیله نقلیه دارد. دستگاه RSP بافت درشت پروفیل روسازی را در مسیر چرخ راست وسیله نقلیه و دستگاه اسکنر این شاخص را در تمام عرض راه اندازه‌گیری می‏ نماید.

mtd1

 

 

توانمندی‌های فنی در بخش فرودگاه

طرح بهسازی عوامل پروازی فرودگاه

در این بخش با روش‌های مخرب و غیرمخرب روسازی سطوح پروازی شامل؛ باندهای پرواز، باندهای خزش و اپرون مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح مناسب بهسازی برای سرویس‏دهی به ناوگان پروازی ارائه می‌گردد.

تعیین شاخص ACN/PCN روسازی فرودگاه (Aircraft/Pavement Classification Number)

شاخص PCN مقاومت نسبی روسازی فرودگاه را نشان می‌دهد که باید بزرگتر از شاخص ACN هواپیماهای موجود در ناوگان آن فرودگاه باشد. دفتر مهندسین مشاور با استفاده از تجهیزات غیرمخرب مانند HWD و GPR مقدار عددی این شاخص را در روسازی باند پرواز، باند خزش و اپرون فرودگاه تعیین می‌نماید.

 

PCN

 

تعیین شاخص ناهمواری BBI در روسازی باند فرودگاه

ناهمواری روسازی فرودگاه در میزان استهلاک هواپیما بسیار موثر می‏باشد. لذا با تعیین شاخص BBI در روسازی فرودگاه می‏ توان نقاطی با ناهمواری بالاتر از مقدار مجاز را مشخص نمود. همچنین میزان شتاب عمودی داخل کابین خلبان که وابسته به میزان ناهمواری روسازی باند است، نیز با تحلیل پروفیل روسازی قابل تعیین است.

 

BBI

 

تعیین شاخص PrI در روسازی باند فرودگاه

مطابق FAA پذیرش همواری سطح باند پرواز با بررسی شاخص PrI (California Profilogragh) انجام می‌شود. این شاخص در قطعات 528 فوتی با تحلیل پروفیل اندازه‌گیری شده توسط دستگاه RSP در نرم‌افزار ProVAL محاسبه می‌گردد که طبق دستورالعمل FAA:AC 150/5370-10G برای پرداخت کامل به پیمانکار نباید از in/mi  7 بیشتر باشد.

 

PrI

                                                                              PrI2

 

تعیین میزان انتقال بار از درزها در روسازی بتنی (LTE)

میزان انتقال بار از درزها در روسازی بتنی (توسط داول بار یا قفل و بست سنگدانه‏ای تامین می‏شود) به کمک دستگاهHWD  مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در صورتی که داول بارها به خوبی عمل نکنند خرابی‏ هایی مانند پامپینگ، شکستگی لبه و پلکانی شدن در دال های روسازی بتنی رخ می‏ دهد.

 

LTE

 

 

تجهیزات و دستگاه‏ ها

 دستگاه ارزيابی سازه‌ای روسازی (F/HWD (Falling/Heavy Weight Deflectometer

FWD

 

عملكرد دستگاه‏ هایFWD  وHWD  كاملا مشابه يكديگر است، تنها تفاوت آنها در امكان اعمال تنش‌های بيشتر توسط HWD به سبب وزنه‌های سنگين‌تر آن می باشد كه امكان شبيه ‏سازی تنش ناشی از بار چرخ هواپيما را در روسازی فرودگاه فراهم می‌ کند. اين تجهيزات پس از اعمال تنش به روسازی، افت و خيز ناشی از ضربه را قرائت و ذخيره مي‏ نمایند. دمای هوا و سطح آسفالت به‏ صورت خودكار توسط دستگاه و دمای عمق لایه آسفالتی دستی توسط کاربر اندازه‌گيری و ثبت می شود. فاصله نقاط برداشت در محور راه بر اساس نوع ارزيابی بين 3  تا 500 متر و ژئوفون‌ها معمولا به فاصله 30 سانتیمتر از هم قرار می‌ گیرند. در هر نقطه حداقل سه مرتبه بارگذاری توسط دستگاه در مدت‏ زمان 1 الی 2 دقیقه صورت می گيرد. خروجی مهم این دستگاه کاسه انحنا افت و خیز روسازی است که با استفاده از نرم‌افزار ELMOD و یا روش AASHTO، تحلیل و مدول الاستیسیته لایه‌ها و ميزان روكش مورد نياز در دوره طرح برای روسازی محاسبه می ‏گردد.

moshaver88

 

دستگاه اسکنر سطح جاده مجهز به (LCMS (Laser Cracking Measurement System

 LCMS1

 

این دستگاه که مجهز به سنسور LCMS(Laser Crack Measurement System) است، از پرتوافکن لیزری خطی و دوربین ­های سرعت بالا برای تولید پروفیل ­های سه بعدی سطح روسازی با رزولوشن طولی 5 میلی­متر، رزولوشن عرضی 1 میلی­متر و رزولوشن ارتفاعی 0/5 میلی­متر استفاده می­ کند. این دستگاه با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت پروفیل­ های مذکور را در یک لاین از راه برداشت می‌ کند.

با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های دستگاه اسکنر انواع خرابی‌های سطحی روسازی بصورت خودکار شناسایی شده و به تفکیک گزارش می‌ گردد. بدین ترتیب نظر کارشناس در تعیین نوع، شدت و میزان خرابی‌ حذف شده و نتایج حاصل از این روش در تمام محورها قابل مقایسه خواهد بود. عمده خروجی‌های دستگاه اسکنر به شرح زیر می‌ باشد.

 • تعیین نوع (طولی، عرضی و پوست سوسماری)، شدت (بر اساس عرض ترک) و وسعت ترک‌ها (طول یا مساحت)
 • تعیین بافت درشت روسازی (Macrotexture)
 • تعیین شاخص شن‌زدگی روسازی (Raveling)
 • تعیین شدت و وسعت شیارافتادگی روسازی (Rutting)
 • شناسایی چاله‌ها و تعیین مساحت و عمق آنها
 • تعیین شاخص ناهمواری (IRI) در امتداد مسیر چرخ‌ها
 • برداشت خصوصیات هندسی مسیر (شیب طولی، شیب عرضی، شعاع قوس)
 • ثبت خصوصیات مکانی داده‌ها (کیلومتراژ و مختصات GPS)
 • تشخیص خط‌کشی‌های روسازی (Lane marking)
 • تصویربرداری از هر 10 متر روسازی راه و محیط پیرامون

moshaver99

 

 دستگاه پروفيل‌سنج سطح راه (RSP (Road Surface Profiler

 RSP

 

ناهمواری روسازی که باعث ايجاد بارهای ديناميكی ناشی از حركت وسايل نقليه شده و تسريع در روند خرابی روسازی و استهلاک وسایل نقلیه می گردد را  با استفاده از دستگاه RSP می‌توان ناهمواری روسازی را در مسیر چرخ‏های وسیله‏نقلیه در قالب شاخص IRI تعیین نمود. علاوه بر ارزيابي ناهمواری این دستگاه قادر است خصوصیات هندسی مسیر شامل شیب طولی، شیب عرضی، شعاع قوس را در خط عبور تعیین نماید. بافت درشت سطح روسازی (MPD و یا ETD) و شیارافتادگی، دیگر پارامترهایی است که با این دستگاه اندازه‌گیری می‏شود. همچنین با استفاده از دوربینی که جلو دستگاه RSP نصب شده است می‌توان از هر 10 متر روسازی راه و محیط پیرامون تصویربرداری نمود.

moshaver1010

 

دستگاه رادار نفوذی زمين (GPR (Ground Penetrating Radar

 GPR

 

دستگاه  GPRيکی از تجهيزات غيرمخرب ارزيابی عمقی لايه‌های روسازی است. اين دستگاه قادر است ضخامت لايه‌های روسازی را به‏ صورت پروفيل پيوسته در طول محور راه، اندازه‌گيری نمايد. همچنين از اين دستگاه در شناسايی محل تاسيسات زيرزمينی و تشخيص خرابی موجود در عمق لايه‌های روسازی استفاده می‌ شود.

روش رادار نفوذی ‌زمین یکی از روش‌های نوین در علم ژئوفیزیک است، که برمبنای گسيل امواج الكترو‌مغناطيسی به درون زمين و ثبت امواج بازگشتی عمل می‌ کند. زمانی که سیستم رادار در طول یک خط حرکت داده می‌ شود برای هر نقطه یک تریس دامنه-زمان ایجاد و از کنار هم قرار  گرفتن این تریس‌ها یک پروفیل از زیرسطح (رادارگرام) به همراه عوارض و لایه‌های موجود بدست می‌ آید. کاربردهای این دستگاه به شرح ذیل است:

 • کنترل کیفیت و ارزیابی راه‌، باند فرودگاه و راه آهن (تعیین ضخامت لایه‌ها، تشخیص خرابی‌ها در عمق، تعیین میزان رطوبت، تشخیص حفرات و ...)،
 • شناسایی محل تاسیسات شهری (لوله‌ها، كابل‌ها، مجاري فاضلاب، قنات‌ها، حفرات و ...)،
 • مطالعات زمين‌شناسی مهندسی (شناسایی لایه‌های مستعد رانش، تعيين عمق سنگ كف، گسل‌ها، نواحی سست و اشباع از آب ...)،
 • مطالعات زيست محيطی (بررسی نحوه گسترش آلودگی در آب های زيرزمينی و ...)،
 • مطالعات زمین‌آبشناختی (سطح آب زیرزمینی، شناسایی لایه‌های اشباع، محدوده‌های کارستی و ...).

 moshaver1111

 

دستگاه افت و خيزسنج ضربه‌ای سبك ( LWD (Light Weight Deflectometer

 با استفاده از اين دستگاه می‌توان در مدت زمان كوتاه و بدون ایجاد دستخوردگی مدول برجهندگی لايه‌های دانه‌ای روسازی (بستر روسازی، زیراساس و اساس) را اندازه‌گيری نمود. از این دستگاه به‏ خصوص برای کنترل کیفیت بستر حین اجرا و تعیین مدول برجهندگی آن استفاده می‌شود. از مزیت‌های مهم این دستگاه قابلیت انجام آزمایش به تعداد زیاد، در کمترین زمان و در محل پروژه می‌باشد.

 

 LWD 2

 

moshaver1212

 

دستگاه نفوذسنج ديناميكی (DCP (Dynamic Cone Penetrometer

 دستگاه DCP براي تخمین مقاومت (CBR) در محل لايه‌های اساس، زيراساس و بستر روسازي مناسب است. مكانيزم كار دستگاه DCP برپايه اندازه‌گيری ميزان نفوذ يك مخروط فولادی در لايه خاكی تحت تاثير سقوط وزنه 8 كيلوگرمی از ارتفاع 575 ميليمتری می باشد. تعداد دفعات سقوط وزنه در برابر نفوذ مخروط برای هر آزمايش ثبت و نرخ نفوذ (mm/blow) محاسبه می گردد. در روسازی‌های موجود نیز می‌توان با مغزه‌گيری از لایه آسفالتی مقاومت لایه‌های زیر آن را با دستگاه DCP تعیین نمود.

 

dcp01

 

dcp02

 

 

پروژه‏ های انجام شده

پروژه‌های ارزیابی روسازی در سطح شبکه

ردیف عنوان  پروژه نوع شبکه
1 برداشت داده‌های غیرمخرب طرح جامع حمل و نقل کشور راه‌های شریانی کشور به طول 28000 کیلومتر
2 تعیین محورهای مستعد انجام بازیافت گرم درجا محورهای منتخب در کشور به طول 3200 کیلومتر
3 مدیریت نگهداری راه‌های شریانی استان خوزستان 1390 راه‌های شریانی استان خوزستان به طول 1200کیلومتر
4 مدیریت نگهداری راه‌های شریانی استان خوزستان 1393 راه‌های شریانی استان خوزستان به طول 2400 کیلومتر
5 مدیریت نگهداری راه‌های شریانی استان خراسانجنوبی راه‌های شریانی استان‏ خراسان‏ جنوبی به طول 2500 کیلومتر
6 مدیریت نگهداری راه‌های شریانی استان مرکزی راه‌های شریانی استان‏ مرکزی به طول 1100 کیلومتر
7 برداشت داده‌های غیرمخرب پروژه ایجاد و پیاده سازی سامانه مدیریت روسازی شبکه راه‌های شریانی کشور راه‌های شریانی کشور به طول 51600 کیلومتر
8 تعیین مقاطع مستعد انواع آسفالتهای حفاظتی راه‌های شریانی کشور به طول 14000 کیلومتر
9 برداشت ناهمواری شبکه راههای استان بوشهر شبکه راههای استان بوشهر به طول 1510 کیلومتر
10 برداشت و تحلیل دادههای FWD استان فارس قسمتی از شبکه راههای شریانی استان فارس به طول 600 کیلومتر

 

پروژه‌های بخش راه

ردیف استان عنوان پروژه طول محور (km)
1 سمنان طرح بهسازی 10 محور منتخب 220
2 خوزستان طرح بهسازی آزادراه اهواز- بندرامام 200
3 زنجان مطالعه و طرح بهسازی شش خط از محور زنجان- تبریز 600
4 کردستان مطالعه و طرح بهسازی محور تودار- شویشه 16
5 سمنان طرح بهسازی محور قم- گرمسار 150
6 سمنان طرح بهسازی محور معلمان- جندق 112
7 سیستان‌ و بلوچستان طرح بهسازی محور چابهار- نیک‌شهر 110
8 کرمان طرح بهسازی محور سیرجان- شهربابک- انار 45
9 گیلان تعیین ضخامت با GPR محور رشت- امام‌زاده‏هاشم(رفت و برگشت) 112
10 گیلان تعیین ضخامت با GPR محور لنگرود- چابکسر(رفت و برگشت) 91
11 همدان برداشت اطلاعات افت‌وخیز روسازی با HWD محور همدان- کنگاور 182
12 فارس ارزیابی ناهمواری روسازی محور آباده- ایزدخواست با دستگاه RSP به منظور تحویل روسازی 10
13 مرکزی نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه محور قزوین - بویین زهرا-ساوه(E.P.C) 60
14 مرکزی نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی رویه محور سلفچگان - دلیجان(E.P.C) 110

 

پروژه‌های بخش فرودگاه

ردیف نام فرودگاه عنوان پروژه
1 بوشهر تعیین شاخص PCN باند پرواز
2 زاهدان ارزیابی روسازی عوامل ‏پروازی و ارائه طرح بهسازی/ تعیین ناهمواری باند پرواز/ تعیین PCN عوامل‏ پروازی
3 جزیره قشم تعیین شاخص PCN باند
4 جزیره خارگ تعیین شاخص PCN باند
5 اصفهان تعیین شاخص PCN باند
6 سراوان تعیین شاخص PCN باند
7 رفسنجان تعیین شاخص PCN باند
8 مهرآباد تعیین شاخص PrI باند
9 رامسر تعیین شاخص PrI باند
10 خرم‌آباد تعیین شاخص PrI باند

 

پروژه‌های خاص

ردیف محل پروژه عنوان پروژه
1  بوشهر مکان‏یابی حفرات احتمالی در زیر باند پرواز به دلیل وجود قنات‏ های قدیمی
2 بوشهر تعیین ضخامت  Rock fillاجراشده در جاده انرژی اتمی
3 خرمشهر ارزیابی بستر تثبیت‏ شده با آهک با دستگاه LWD در جاده کمربندی
4 ایذه (خوزستان) بررسی علل ایجاد خرابی‌های زودرس در جاده کمربندی
5 اهواز- شوش ارزیابی دور قوس‏های افقی با دستگاه RSP و ارائه طرح اصلاحی
6 شیراز طرح تحقیقاتی بررسی روش‏های مختلف تعیین PCN روسازی فرودگاه و انتخاب بهترین روش برای استفاده در ایران (مورد مطالعاتی فرودگاه شیراز)

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف عنوان  پژوهش ژورنال/کنفرانس
1 Evaluation of hoizontal curve superelevation using road surface profiler International journal of pavement research and tecnology-2015
2 Non-Destructive void detection under aifield pavements (case study) Tenth international conference on the bearing capacity of road, railway and airfields
3 بررسی شاخص BBI در باند فرودگاه شیراز مجله علمی- پژوهشی "پژوهشنامه حمل ونقل" فروردین 92
4 مقایسه نتایج آزمایش‌های LWD و FWD و شبیه سازی آن با نرم افزار اجزا محدود ABAQUS مجله علمی- پژوهشی "پژوهشنامه حمل ونقل" تابستان 92
5 بررسی همبستگی نتایج آزمایش‌های DCP، CBR و سه محوری سیکلی مجله علمی- پژوهشی "مهندسی حمل و نقل" پاییز 91
6 بررسی همبستگی نتایج آزمایش‌های LWD، CBR و سه محوری سیکلی مجله علمی- پژوهشی "عمران مدرس" بهمن 90
7 ارزیابی آزمایشگاهی روش‌های مقابه با پدیده عریان‌شدگی در مخلوط آسفالت گرم فصلنامه "مهندسی حمل و نقل" تابستان 1395
8 طبقه‌بندی مکانیسم‌های شیارافتادگی و شناسایی آن‌ها توسط روش رادار نفوذی زمین GPR هشتمین همایش "قیر و آسفالت" 1395
9 تاثیر انتخاب رویکرد نگهداری بر شاخص‌های اقتصادی با استفاده از HDM-4 هشتمین همایش "قیر و آسفالت" 1395
10 ارزیابی تاثیر نوع خرابی‌های سطحی بر ناهمواری روسازی محور‌های شریانی استان قم و مرکزی هشتمین همایش "قیر و آسفالت" 1395
11 ارزيابي پارامترهاي موثر در طرح بهسازي روسازي با استفاده از داده‌هاي افت و خيز دستگاه FWD هشتمین همایش "قیر و آسفالت" 1395
12 ارزیابی بربلندی قوس‌های افقی کمربندی اندیمشک با استفاده از دستگاه RSP هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
13 ارزیابی روسازی آسفالتی با استفاده از شاخص‌های ترکیبی هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
14 ارزیابی همبستگی مدول برجهندگی بستر روسازی حاصل از دستگاه FWD و آزمایش CBR هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
15 ارزیابی ناهمواری در باند پرواز فرودگاه شیراز به روش Boeing Bump هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
16 ارزیابی میزان تاثیر اجرای روکش در بهبود شاخص ناهمواری روسازی IRI هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
17 مقایسه شاخص ناهمواری IRI در خطوط مختلف آزادراه تهران- تبریز هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
18 اثر چرخه‌های ذوب و انجماد چندگانه آزمون‌های آسفالتی بر مقاومت شیارافتادگی آن‌ها هفتمین همایش "قیر و آسفالت" 1394
19 ارزیابی انتقال بار درزهای بتنی با استفاده از دستگاه HWD فرودگاه زاهدان اولین کنفرانس ملی "رویه‌های بتنی" 1394
20 ارزیابی لایه‌های غیرچسبنده روسازی با استفاده از دستگاه DCP هفتمین کنگره ملی "مهندسی عمران" 1392
21 تاثیر ناهمواری روسازی فرودگاه بر شتاب عمودی کابین خلبان هفتمین کنگره ملی "مهندسی عمران" 1392
22 ارزیابی کیفیت سواری دهی در محدده پل‌ها اولین کنفرانس ملی "زیر ساخت‌دهی حمل و نقل" 1391
23 اهمیت ارزیابی سازه‌ای در ارائه گزینه مناسب تعمیر و نگهداری روسازی اولین کنفرانس ملی "زیر ساخت‌دهی حمل و نقل" 1391
24 تاثیر یخ‌زدایی شیمیایی بر قیر و مصالح سنگی روسازی آسفالتی پنجمین همایش "قیر و آسفالت" 1389
25 معرفی دستگاه DCP و همبستگی نتایج آن با CBR پنجمین همایش "قیر و آسفالت" 1389
26 بررسی همبستگی نتایج حاصل از دستگاه LWD و FWD پنجمین همایش "قیر و آسفالت" 1389
27 مقایسه روشهای مختلف تعیین ضخامت روکش آسفالتی

پنجمین همایش "قیر و آسفالت" 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
  موردی یافت نشد!

شما هم می توانید دیدگاه خود درباره این مطلب را ثبت نمایید: