معرفی آزمایشگاه استان تهران

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران یکی از زیرمجموعه های شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با بیش از 36 سال تجربه و دارای کادری مجرب و متخصص در امر کنرتل کیفی پروژه های عمرانی است. این اداره کل در راستای اهداف و ماموریت های شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که همانا ارتقاء کیفیت در پروژه های عمرانی استان تهران و شهرستانهای تابعه می باشد در زمینه آزمایشگاهی قیر و آسفالت - بتن و فلزات - فیزیکی و شیمیایی مصالح ساختمانی- غیر مخرب و کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی در قالب 6 شعبه شهرستانی و 30 واحد کارگاهی مستقر به ارایه خدمات فنی و مهندسی مشغول به فعالیت می باشد.