جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

فهرست استانداردهای ملی ایران در زمینه مکانیک خاک و سنگ  که تاکنون توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تدوین و از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است:

مجموعه استانداردهای ملی تدوین شده- مکانیک خاک و سنگ

ردیف شمارۀ استاندارد                                                          عنوان استاندارد  
 
  1       668 خاک-مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با تلاش استاندارد- روش‌های آزمون  
  2       1158 خاک- مشخصات تراکم آزمايشگاهي خاک با تلاش اصلاح شده- روش‌های آزمون  
  3       1159 خاک- تعيين نسبت باربري کاليفرنيا در خاک‎هاي متراکم‎شده در آزمايشگاه- روش آزمون  
  4      1636 خاک- تعيين درجاي چگالي خاک و سنگ به روش مخروط ماسه‎اي- روش آزمون  
  5     1687 خاک-آماده‌سازی خشک نمونه‌های خاک برای آزمون‌های دانه‌بندی و تعیین ثابت‌های خاک-آیین کار  
  6    10731 خاک- تعیین حد روانی، حد خمیری و نشانة خمیری- روش‌های آزمون  
  7    12818 خاک- تصحيح وزن واحد و ميزان رطوبت خاک‎هاي داراي ذرات فرا اندازه- آيين کار  
  8   13549 خاک- تعيين درجاي چگالي خاک و سنگ به روش جايگزيني آب در چاله آزمايش-روش‎هاي آزمون  
 9   13550 خاک- تعيين درجاي چگالي خاک و سنگ به روش جايگزيني ماسه در چاله آزمايش-روش‎هاي آزمون  

                                                             برای دریافت متن کامل استانداردها به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

                                                                                                     http://www.isiri.org