جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

فهرست استانداردهای ملی ایران در زمینه سیمان و بتن که تاکنون توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تدوین و از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است:

مجموعه استانداردهای ملی تدوین شده- سیمان و بتن

ردیف    شمارۀ استاندارد                                                  عنوان استاندارد  
 
    1      390 سیمان-تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه نفوذپذیری هوا-روش آزمون  
   2      391 سیمان هیدرولیکی-تعیین انبساط به روش اتوکلاو-روش آزمون  
   3      392 سیمان-تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی-روش آزمون  
   4      394 سیمان-تعیین حرارت هیدراسیون سیمان هیدرولیکی-روش آزمون  
   5     6170 سیمان-تعیین هوای ملات سیمان هیدرولیکی-روش آزمون  
   6     11790 سیمان-تعیین پتانسیل انبساط ملات‌های سیمان پرتلند در معرض سولفات-روش آزمون  
   7    11895 سیمان-تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی-روش آزمون  
   8    13992 سیمان-نمونه‌گیری و تعیین تعداد آزمون‌های سیمان هیدرولیکی آماده برای فروش-روش آزمون  
   9    12819 ماسۀ مرجع برای استفاده در آزمون سیمان‌های هیدرولیکی-روش آزمون  
 10    3205 بتن-ساخت و عمل‌آوری آزمونه‌ها در کارگاه-آیین‌کار  
  11    6048 بتن-تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌های استوانه‌ای-روش آزمون  
  12    12306 بتن-تهیه و آزمون نمونه‌های مغزه‌گیری شده و تیرهای ارّه شدۀ بتنی-روش آزمون  
  13   13584 بتن-کلاهک‌گذاری آزمون‌های استوانه‌ای-آیین‌کار  
  14   1-1608 بتن سخت شده-بخش اول: شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونه‌ها و قالب‌ها  
  15  2-1608 بتن سخت شده-بخش دوم: ساخت و عمل‌آوری آزمونه‌ها برای آزمون‌های تعیین مقاومت  
  16  3-1608 ‌ بتن سخت شده-بخش سوم: تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌ها- روش آزمون  

برای دریافت متن کامل استانداردها به آدرس زیر مراجعه فرمائید: 

 http://www.isiri.org