چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

info@tsml.ir

شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک در راستاي تحقق اهداف دولت الکترونيک، رعايت حقوق شهروندي و نيز امکان خدمت رساني به موقع، سريع و آسان به مشتريان و نيز ارتقاي رضايتمندي ايشان، اقدام به ارائه خدمات آزمايشهاي خود در قالب خدمت الکترونيکي نموده است. با توجه به ماهيت فيزيکي انجام فرايندهاي آزمون، امکان ثبت درخواست هاي مشتريان و ارائه نتايج به صورت الکترونيکي از طريق لينکهاي ذيل در دسترس مي باشد.
 

 

 

درخواست خدمت الکترونيکي

درخواست خدمت فني، مهندسي و کنترل کيفيت پروژه عمراني

 

mizkhedmat

پيگيري روند فرايند انجام آزمايش

 

مدارک لازم براي انجام خدمت از طريق درخواست و تکميل فرم ارائه خدمت  و انعقاد قرارداد ميسر است که شرايط و ضوابط درخواست خدمت بر اساس روش اجرايي امکان سنجي و ثبت سفارش آزمايش بر اساس استاندارد ISO انجام مي شود.

 

مکان ارائه خدمات در مراکز آزمايشگاههاي فني و مکانيک خاک  و هزينه هاي انجام خدمات فني و مهندسي بر مبناي تعرفۀ خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح در سال 1397 از طريق واريز به حساب هاي بانکي جاري  945175 بانک مرکزي  و  4001063604009455  و يا از طريق دستگاه  مستقر در شرکت آزمايشگاه POS مي باشد.

 

راهنماي درخواست خدمت الکترونيکي

 

 

دستورالعمل نحوه بسته بندی و مقدار نمونه اولیه