تاریخ بروزرسانی 1399/02/10

دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

info@tsml.ir

A A A

معرفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

شرکت «آزمايشگاه فنی ومکانيک خاک» در سال 1334 برای اولين بار با نام «شرکت مهندسين مشاور جان و مولم» جهت تحقيق و مطالعه خاک های ايران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان «آزمايشگاه خاک شناسی» در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعاليت خود را آغاز نموده و پس از 2 سال اين آزمايشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسيله شرکت «Aman And Whitney» برای مدت يک سال ديگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقيماً زير نظر سازمان برنامه و با مسئوليت ها و شرح وظايف جديد شروع بکار کرد. در سال 1342 به استناد مصوبه شماره 4296 هيئت وزيران با نام «آزمايشگاه فنی خاک شناسی» تغيير نام يافت. در سال 1350 اين مرکز به دليل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی، ‌راه سازی و ساير پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری و مصوبه شماره 144914 هيئت وزيران با نام آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال يافت. سپس در سال 1363 اساسنامه آن با نام شرکت سهامی آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک به تصويب مجلس شوراي اسلامی و به تاييد شورای محترم نگهبان رسيد. نهايتاً در سال 1384 نيز به استناد مصوبه شماره 11887ت/ 32724 هيئت وزيران جايگاه اين شرکت در نظام فنی و اجرايی کشور ارتقا يافته و در حال حاضر بصورت يک شرکت صد در صد دولتی فعاليت می نمايد.
شرکت با بيش از 60 سال سابقه فعاليت در امور کنترل کيفی، مطالعه خصوصيات فيزيکی، شيميايی و مکانيکی خاک ها و مصالح ساختمانی و ژئوتکنيک، اکنون در قالب يک سازمان مرکزی در تهران، 31 مديريت استانی، 145 شعبه آزمايشگاهی در شهرستان های بزرگ، 1000 واحد محلی، 40 اکيپ تحقيقاتی کاوش های صحرائی و 4 سد بزرگ در سطح کشور فعاليت های خود را در پروژه های عمراني و ساخت و سازهای ملی و منطقه ای با حضور 2600 پرسنل متخصص، مجرب و فعال فنی ومهندسی در زمينه مکانيک خاک گسترش داده است.
  وجوه تمايز ما
- دقت، سلامت و صحت نتايج ارائه شده با توجه به نظارت و کنترل مستمر داخلی.
- بهره گيری از تيم های کارشناسی مجرب، متخصص و مسلط در امور مرتبط.
- بهره گيری از تجهيزات و دستگاه های مدرن، پيشرفته، به روز و منحصر به فرد.
  اهداف کيفي ما
- افزايش رضايت مشتريان
رشد ميزان آموزش و توانمند سازي پرسنل شرکت.
کاهش زمان توقف فني دستگاه ها و تجهيزات.
افزايش ميانگين سطح تحصيلات پرسنل.
افزايش مجموع قراردادهاي پژوهشي منعقد شده.