پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

 

 

                   شعبه شهرستان شهرکرد             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان شهرکرد

 

آدرس : شهرکرد ، دروازه سامان ، خيابان پيروزي ، آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

تلفن : 32227712- 32227711

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان شهرکرد- کيار مستقر در شهرکرد

واحد محور سامان- بن

واحد شهرستان فارسان- کوهرنگ

واحد قطعه 2 راه آهن مبارکه- سفيد دشت- شهرکرد

 

 

شعبه شهرستان بروجن

              

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان بروجن

 

آدرس :بروجن، اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي- بلوار ملت

تلفکس : 34226240

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان بروجن

واحد محور شهرکرد- بروجن

 

 

 

شعبه شهرستان اردل

             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه اردل

 

آدرس : اردل، بلوار اصلي به سمت ناغان،‌خيابان شهيد مدني، جنب اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي،‌کوچه خيام

تلفن : 09132848718

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان اردل- ناغان

واحد بخش بازفت- صمصامي

واحد تونل دشتک

 

 

 

شعبه شهرستان لردگان

             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان لردگان

 

آدرس : لردگان، بلوار پرستار، (منجر مويي) روبروي بيمارستان

تلفکس : 34443241

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان لردگان

واحد قطعه 2 و 3 محور بروجن- لردگان