تاریخ بروزرسانی 1399/02/10

دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

info@tsml.ir

A A A

 

 

                   شعبه شهرستان شهرکرد             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان شهرکرد

 

آدرس : شهرکرد ، دروازه سامان ، خيابان پيروزي ، آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

تلفن : 32227712- 32227711

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان شهرکرد- کيار مستقر در شهرکرد

واحد محور سامان- بن

واحد کنارگذز شمالي شهرکرد

چهارخطه شهرکرد-بروجن

واحد بازفت

واحد فارسان

 

 

 

شعبه شهرستان بروجن

              

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان بروجن

 

آدرس :بروجن، اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي- بلوار ملت

تلفکس : 34226240

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان بروجن

 

 

 

 

شعبه شهرستان اردل

             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه اردل

 

آدرس : اردل، بلوار اصلي به سمت ناغان،‌خيابان شهيد مدني، جنب اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي،‌کوچه خيام

تلفن : 09132848718

 

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان اردل- ناغان

واحد شهرکرد-ايذه

 

 

 

شعبه شهرستان لردگان

             

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شعبه شهرستان لردگان

 

آدرس : لردگان، بلوار پرستار، (منجر مويي) روبروي بيمارستان

تلفکس : 34443241

شهرستان های تحت نظارت :

واحد شهرستان لردگان

واحد قطعه 2 و 3 محور بروجن- لردگان