دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

info@tsml.ir

A A A

اسامی شرکت هایی که در تهران که سمعک به آنها تعلق می گیرد

 

آلتون شنوا

آواگستر سبحان

برنافن شنوا

سهکاران عرصه

پرشیا سمعک نیوشان کیش

پیشرفت درمان

فن آذرخش اما با مهر خورشیدی با مهر مستطیل قابل قبول نمی باشد

ندا سمعک آشنا

ماسای پارس تجهیز بین الملل

تحقیقات تولیدی رهاورد بین تیک

مهندسی پزشکی شایا درمان نوین

شرکت تارا طب