تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع، یکی از معاونت‌های ستادی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که عهده‌دار توسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف آزمایشگاه است. مطالعه و بکارگیری مناسب‌ترین رویکردها، روش‌ها، نظام‌ها و ابزارهای مدیریتی، ایجاد زیرساخت‌ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد آزمایشگاه از جمله فعالیت‌های اصلی این معاونت محسوب می‌شود. این معاونت در تمام زمینه‌های فعالیت آزمایشگاه تامین کننده منابع مورد نیاز اعم از منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت در حوزه‌های مختلف است.

 

اداره کل منابع انسانی

شرح وظایف اداره کل منابع انسانی:


وظایف کلی عبارتند از: جذب، توسعه ایجاد انگیزش و نگهداشت. اما این وظایف را می‌توان به حوزه‌های فعالیت زیر دسته‌بندی کرد:

1 - سازماندهی

• طراحی سازمان
• طراحی شغل
• تجزیه و تحلیل شغل
• طبقه‌بندی مشاغل


2 -جذب منابع انسانی

• برنامه‌ریزی
• کارمندیابی
• انتخاب
• استخدام

 

3 -توسعه منابع انسانی

• مدیریت عملکرد
• آموزش


4 -مدیریت پاداش
حقوق و دستمزد
• ارزشیابی مشاغل
• پاداش
• مزایا


5 -روابط کارکنان
• ارتباطات و مشارکت


6 -بهداشت، ایمنی و رفاه
• بهداشت و ایمنی
رفاه و استفاده بهینه از منابع موجود تفریحی ، سیاحتی ، زیارتی


7-امور اداری استخدام و کارکنان
• رویه‌ها و اقدامات استخدام
• چارچوب قانونی و مقررات دولتی
• سیستم اطلاعاتی منابع انسانی


8- امور بایگانی
• به روز رسانی سیستم بایگانی
• نگه داشت اسناد و مدارک فنی
• امحاء اسناد سنواتی با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


9 – خدمات نقلیه
• حمل و نقل درون شهری و برون شهری


10- امور تدارکات
• تامین ملزومات مورد نیاز شرکت
• برگزاری مناقصات و ارزیابی فنی مستندات مربوط
• تهیه لیست فروشندگان و تامین کنندگان
• تهیه بلک لیست ارائه دهندگان خدمات و فروشندگان


دیگر وظایف اداره کل منابع انسانی
1 - اجراي الگوي نيروي انساني و تعيين نيازهاي نيروي انساني حوزه ها ، واحدها و مراکز و تهيه برنامه تامين نيازها ، با توجه به برنامه و بودجه مصوب و در قالب اعتبارات تخصيص يافته به بهترین روش ممکن.
2 -اجراي سياستهاي مربوط به تامين و تعديل نيروي انساني و ارائه روشهاي مناسب جهت تحقق مطلوب سياستهاي مذکور با توجه به ميزان بازنشستگي و نيز ظرفيت ها و امکانات منابع عرضه نيروي کار .
3 - بهره گيري از روشـــهاي مناسب جهت شنــــاسايي منابع عرضه کار و جمع آوري اطلاعات مربوط به امکانات دانشگاهها و مراکز آموزشي با جذب نيروي کار متخصص و اقدام در جهت جذب نيروهاي مذکور از طريق معرفي مشاغل و امکانات سازمان .
4 – طراحی و تهیه فرایندهای بکارگیری نیروهای متخصص در حوزه از طریق روشهای قانونی به منظور اجرای سیستمهای کارمزدی
5 - اجراي امور مربـــوط به تامين نيازهاي نيـــــروي انســاني سازمان از طريق ساماندهی کارکنان موجود با استفاده از برنامه هاي جابجايي و نقل و انتقالات و تغيير شغل .
6-همکاري با حوزه معاونت آموزشي سازمان در اجراي برنامه آموزش عمومي و توجيهي کارکنان
7- اجراي نظام حقوق و دستمزد و نظامهاي ارزشيابي مشاغل و پـــرداخت و صــدور احکام حقـــوق و مـــزاياي کارکنان.
8 - صدور احکا م ترفيع حقوقي و شغلي کارکنان بر اساس مقررات و مصوبات ابلاغ شده .
9 -اجراي نظامهاي اصلي و فرعي پرداخت حقوق و مزايا و ارزيابي حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان در چارچوب نظامها و مقررات مصوب و صدور احکام حقوق و مزايا .
10 -اجراي برنامه ترفيعات سالانه و نيز تعيين موعد ترفيع شغلي کارکنان و صدور احکام ترفيعات در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
11 -انعکاس مشکلات اجرايي نظامهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب.
12 -اجراي برنامه ها و مصوبات سازمان در زمينه روابط و مناسبات کارکنان سازمان حضور و غياب و تاييد و گواهي انجام کار و اجراي مقررات مربوط به استفاده کارکنان از مرخصي ها .
13 -اجراي نظامهاي مربوط به برخورداري کارکنان از مزاياي بهداشتي و درماني و کمکهاي نقدي و غير نقدي .
14 -ابلاغ و اجراي آراء و احکام هيئت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري .
15 -اجراي تصميمات سازمان در زمينه خروج کارکنان از خدمت سازمان به دلايل و جهات مقرر در مقررات مصوب.
16 -تهيه و تنظيم، طبقه بندي و نگهداري کليه اطلاعات مربوط به احوال شخصي شغلي و اداري کارکنان مشاغل و عايله تحت تکفل آنان جهت اجراي نظامهاي خدمات اداري، پرسنلي و درماني و ارائه اطلاعات لازم به مقامهاي مجاز .
17- انجام مطالعات و تحقيقات کارشناسي و تهيه و تدوين گزارشهاي تحليلي در مورد وضعيت عملکردنظامهاي موجود رفاهي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت اصلاح وضعيت موجود و يا پيشنهاد نظامها و روشهاي جديد تحقق اهداف سازمان در زمينه تحقق بخشي از اهداف توسعه منابع انساني.
18 -بهره گيري از نظامهاي اطلاعاتي مديريت و نگهداري و بهره برداري از بايگاني پرسنلي مرکزي سازمان
19- تهيه و تنظيم گزارشهاي تحليلي از وضعيت و موقعيت کارکنان ، بازنشستگان موظفين و خانواده تحت تکفل آنان از لحاظ برخورداري از تسهيلات و امکانات گوناگون سازمان از جمله بهداشت و درمان ، وامهاي ضروري با تامين کالاها و مايحتاج اساسي ، استفاده از تاسيسات و اماکن ورزشي و تفريحي و اقامتي ، کمکهاي غيرنقــدي ، بيمه عمر و حوادث و انعکاس مسايـــل و مشکلات و ارائه راهکارها و راه حلهاي رفع آنها به معاون اداري و مالي
20- خريد عاقلانه و رقابتی كليه اقلام وموارد مورد نياز
21- بررسي و كسب اطلاعات جامع در خصوص نيازها
22- بررسي قيمت و شرايط خريد و دريافت ضمانتنامه ها و ساير موارد خريد
23- همكاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها.
24- بررسي اسناد مربوط به خريد و تاييد آنها.
25- برقراري حقوق بازنششستگي و وظيفه ، وراث ، از كارافتادگي
26- صدور احكام اصلاحي و قطع حقوق بازنشستگي و وظيفه
27- بررسي دقيق پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌هاي استخدامي بلحاظ بازنشستگي و صحت و سقم احكام و مدارك استخدامي
28- استرداد و انتقال كسورات بازنشستگي
29- بازخريد سنوات دولتي مستخدمين شاغل بنا به تقاضاي شخصي آنان
30- شركت در جلسات و هماهنگي و ارتباط دائمي با دفتر سازمان بازنشستگي
31 -بررسی پرونده های راکد و تهیه لیست های مورد نیاز طبق
32- بررسی اسناد دفتر مرکزی و واحد های تابعه جهت ارزش گذاری و تفکیک آنان از لحاظ نگهداری و امحاء کردن پس از مدت زمان نگهداری قانونی بر اساس دستورالعمل مربوطه
33- خدمات و نقلیه درون شهری
34- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های صادره و وارده در سیستم مکانیزه بایگانی
35- ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس با سیستم مکانیزه بایگانی
36- بازبینی ضمائم نامه های صادره و وارده
37- بایگانی نامه ها و مدارک پیوست آنها با توجه به دستورالعمل بایگانی در پرونده های مربوطه
38- ارسال پرونده و سوابق برای افراد درخواست کننده و ثبت در کارت بایگانی به منظور کنترل پرونده ها خارج از بایگانی و دریافت رسید
39- نگه داشتن پرونده های بایگانی و طبقه بندی آنها به پرونده های جاری و نیمه جاری و راکد