جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در راستای انجام راهبرد تبدیل و ترکیب دانش فنی به اقدام و عمل و محصول و فناوری، پس از شناسایی مسایل فنی مبتلا به کشور و با کمک تحقیقات کاربردی، راه حل ها و راهکارهای مناسب را جستجو و بررسی می کند و با انتشار متون و کتب علمی و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، نتیجه را در اختیار مسئولین و متخصصین قرار می دهد. بر همیتن اساس، به انتشار کتب تخصصی با عناوین زیر اقدام نموده است : 

 کتاب راهنمای طرح و اجرای ستون های سنگی

18

مشخصات کتاب

* تدوین و گردآوری: حسین جمشیدی
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 9-2-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 353
* قیمت:  300000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

 فهرست مطالب
توضیحات: فایل pdf
  

 کتاب راهنمای طرح و اجرای ژئوتکستایل در راهسازی و ابنیه فنی

: مشخصات کتاب17

 * تدوین و گردآوری: غلامحسین توکلی مهرجردی

 * ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 3-4-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 353
* قیمت:  350000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf
 

 کتاب  مروری بر کاربرد انرژی آزاد سطحی در طراحی  مخلوط های آسفالتی بادوام

12 12

 مشخصات کتاب

* تدوین و گردآوری: الهام زمانی فر

 * ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 6-3-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه:  217
* قیمت:  250000 ریال

برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 کتاب خرابی ناشی از تبلور نمک  در روسازی راه در مناطق خشک و نیمه خشک

14

 مشخصات کتاب:
* تدوین و گردآوری: علی امیری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 2-1-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 263
* قیمت: 300000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf
کتاب تأثیر یخ زداها بر روسازی انعطاف پذیر

16

 مشخصات کتاب:
* تدوین و گردآوری: رضا اسمعیلی
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 0-5-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 294
* قیمت: 300000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 

 کتاب آزمایش نفوذ دینامیکی مخروط و کاربردهای آن

13

 مشخصات کتاب:
* تدوین و گردآوری: مهدی حاجی قنبری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1394
* شابک: 5-0-95876-600-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 366
* قیمت: 250000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 

کتاب ظرفیت باربری و نشست پی های رینگی

10

 مشخصات کتاب:
* مؤلف: غلامحسین توکلی مهرجردی، حسین جمشیدی
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1389
* شابک: 7-52-0454-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 256
* قیمت: 80000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 

کتاب طرح ضخامت برای روسازی های آسفالتی هوانوردی عمومی

9

 مشخصات کتاب:
* مؤلف: علی محمد اسمعیلی و محسن اسماعیلی طاهری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1387
* شابک: 2-2458-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 735
* قیمت: 80000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

 فهرست مطالب
 
توضیحات: فایل pdf
 
حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی

8مشخصات کتاب:
* مؤلف: علی محمد اسمعیلی و محسن اسماعیلی طاهری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1387
* شابک: 2-2458-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 735
* قیمت: 80000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 

کتاب دستنامه ژئوتکنیک - جلد دوم

7مشخصات کتاب:
* مؤلف: علی محمد اسمعیلی و محسن اسماعیلی طاهری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1387
* شابک: 2-2458-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 735
* قیمت: 80000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

  فهرست مطالب 
توضیحات: فایل pdf

 

کتاب مخلوط های آسفالتی و قیر

6

مشخصات کتاب:

* مؤلف: علی محمد اسمعیلی و محسن اسماعیلی طاهری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1387
* شابک: 2-2458-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 735
* قیمت: 80000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

  فهرست مطالب 
توضیحات: فایل pdf

 

کتاب آزمایش های برجا در ژئوتکنیک- آشنایی با آزمایش نفوذ مخروط (CPT) و کاربردهای آن

5

مشخصات کتاب:
* مؤلف: محسن اسماعیلی طاهری، امین یوسف نیا پاشا،علی امیری
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1387
* شابک: 3-1924-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 89
* قیمت: 20000ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

  فهرست مطالب 
توضیحات: فایل pdf

 

کتاب دستنامه جامع ژئوتکنیک- جلد اول

4

مشخصات کتاب:
* مترجم: علی نعمتی حیاتی، مهدی قناد، امین یوسف نیا پاشا
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1386
* شابک: 7-0965-04-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 498
* قیمت: 50000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 8800795

  فهرست مطالب 
توضیحات: فایل pdf

 

کتاب  آزمایش های مکانیک سنگ - مبانی نظری و استانداردها

3

 مشخصات کتاب:
* مؤلف: احمد فهیمی فر، حامد سروش
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1380
* شابک: 8-23-6244-964-978
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 720
* قیمت: 38000 ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

توضیحات: فایل pdf

 

کتاب سازه های زیرزمینی در سنگ

2

مشخصات کتاب:
* مترجم: احمد فهیمی فر
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1376
* قطع کتاب: رحلی
* تعداد صفحه: 590
* قیمت: 30000ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

 فهرست مطالب

توضیحات: فایل pdf

 

کتاب مجموعه مقالات اولین سمینار قیر و آسفالت ایران

1

مشخصات کتاب:
* برگزار کننده: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* ناشر: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
* سال انتشار: 1374
* قطع کتاب: وزیری
* تعداد صفحه: 743
* قیمت: - ریال
برای تهیه این کتاب با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمایید. تلفن: 88007959

 فهرست مطالب

    توضیحات: فایل pdf