جمعه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ بروزرسانی

info@tsml.ir

سامانه اطلاعات داده های مکاني راههاي کشور

امکان مشاهده اطلاعات روسازي راههاي کشور با استفاده از دانش فني و تجهيزات اسکنر جاده اي منحصر به فرد در کشور و طول 52600 کيلومتر راه اصلي

 

 سامانه اطلاعات داده هاي مکاني آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و شهرسازي