جمعه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

سامانه اطلاعات داده های مکاني راههاي کشور

امکان مشاهده اطلاعات روسازي راههاي کشور با استفاده از دانش فني و تجهيزات اسکنر جاده اي منحصر به فرد در کشور و طول 52600 کيلومتر راه اصلي

 

 سامانه اطلاعات داده هاي مکاني آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و شهرسازي