تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

این دفتر همزمان با تاسیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با عنوان بخش تحقیقات محلی فعالیت خود را آغاز نمود. عمده فعالیت دفتر در حال حاضر و بعنوان متولي مطالعات ژئوتكنيك در شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك انجام عملیات حفاری تا اعماق بيش از 1500 متر به روش هاي متريك و وايرلاين با امکانات و تجهیزات مدرن ؛ نمونه برداری ؛ انجام آزمایشات صحرائی ؛ عملیات تزریق آزمایشی سیمان ؛ حفر گالریهای اکتشافی ؛ آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام آزمایشات برجا را می توان نام برد.

 

 

خدمات مهندسی ژئوتکنیک

معرفی

دفترمطالعات ژئوتکنیک، پهنه‌بندی و کاوشهای صحرایی با بیش از 50 سال سابقه و تجربه در امور انجام عملیات حفاری ژئوتکنیک، تهیه و ارائه گزارش خدمات مهندسی آماده خدمات در امور مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد. این دفتر دارای 30 دستگاه حفاری نیمه عمیق و عمیق‌زن دورانی بوده و در سراسر ایران مشغول به انجام عملیات حفاری می‌باشد.

خدمات مطالعات ژئوتکنیک

1- مطالعات ژئوتکنیک

1-1-     حفاری گمانه و چاه، آزمایشهای درون گمانه‏ای (SPT، لوفران و لوژان) و درون چاهی و ژئوفیزیک

1-2-   آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ، مصالح ساختمانی

1-3-   تفسیر نتایج کلیه عملیات مهندسی ژئوتکنیک

1-4- مطالعات زمین شناسی مهندسی و لرزه‌خیزی

1-5-    شناسایی منابع قرضه

2- تعیین ظرفیت باربری ایمن و محاسبه میزان نشست مجاز انواع پی‌های سطحی، نیمه عمیق، عمیق (شمع)

3- تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک

4- ارائه ضرایب فشار جانبی خاک

5- طبقه بندي نوع زمين براساس آيين نامه طرح پلهاي راه و راه آهن در برابر زلزله (نشريه 463)

6- تعيين نوع سيمان مصرفي در پي‌ها با استفاده از نتایج آزمایش‌های شیمیایی آب و خاک

7- ارائه نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی

7-1-   سازه‌ها و تأسیسات زیرزمینی نظیر تونل، شفت، مغار و نظایر آن‌

7-2-   گودبرداریها و شیروانیهای خاکی و سنگی

8- مطالعات مباحث ویژه مهندسی ژئوتکنیک

8-1- انجام آزمایش CPTU و ارائه نتایج حاصل از آزمایش نظیر:

- ارائه پروفيل خاك به صورت پیوسته

- تعیین مقدار N60 عدد SPTمعادل با CPTU در عمق مورد نظر

- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) خاك‌هايچسبنده

- دانسیته نسبی خاک‌های ماسه‌ای (Dr)

- زاویه اصطکاک خاک‌های ماسه‌ای (φ)

- تنش کل و تنش موثر

- سرعت نفوذ برحسب cm/s

     8-2- استفاده از نتايج آزمايش CPTU و کاربرد آن جهت

- تعیین ظرفیت باربری پي‌هاي سطحي و عميق (شمع)

- تخمین میزان نشست پي‌هاي سطحي

- کنترل تراكم و بهسازي زمين

- بررسی پدیده روانگرایی

    8-3- تعیین مدول الاستیک برجای خاک با استفاده از آزمایش پرسیومتری (Pressueremeter) و تحلیل نتایج

   8-4- تحلیل و طراحی پی‌های عمیق (شمع) با استفاده از نرم افزار AllPile

   8-5- تعیین ظرفیت باربری ایمن و میزان نشست مجاز برای پی‌های سطحی واقع بر سنگ

   8-6- تعیین ظرفیت باربری و میزان نشست مجاز برای شمع‌های مدفون در سنگ (Piles socketed into rock)

..
 

 

ارسال نظرات در خصوص مطالعات ژئوتکنیک، پهنه بندی و کاوشهای صحرایی

ورودی نامعتبر است
من ربات نيستم
ورودی نامعتبر است