سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

شنبه, 13 شهریور 1400 ساعت 17:07

گزارش تصویری از مراسم افتتاح ( آغاز به کار) همزمان فعالیت واحد‌های آزمایشگاهی مستقر در پروژه‎‌های عمرانی استان تهران

گزارش تصویری از مراسم افتتاح ( آغاز به کار) همزمان فعالیت واحد‌های آزمایشگاهی مستقر در پروژه‎‌های عمرانی استان تهران-  عکاس: فاطمه حلوایی

 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

efftetah 7 vahed tehran 1

 

 efftetah 7 vahed tehran 13

 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

 

 

 مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 

 

efftetah 7 vahed tehran 14

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

 

مهندس مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

خواندن 792 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 13 شهریور 1400 ساعت 17:48