دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

شنبه, 12 تیر 1400 ساعت 13:03

سه انتصاب جدید در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، آقایان مصیب رستمی، مهدی ساعدی و رضا مسعودی به ترتیب به عنوان سرپرست آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک استان‌های ایلام، کرمان و لرستان منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مجید کیانپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی احکام جداگانه‌ای مصیب رستمی را به سمت " سرپرست آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان ایلام"، مهدی ساعدی به عنوان " سرپرست اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان" و رضا مسعودی به عنوان " سرپرست آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان" منصوب کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 523 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 12 تیر 1400 ساعت 13:59