پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

سه شنبه, 18 تیر 1398 ساعت 12:18

برگزاری جلسه مشترک شورای معاونین شرکت با استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

نظر به ضرورت هم اندیشی و بهره گیری از خرد جمعی و آگاهی پرسنل از آخرین وضعیت تعیین تکلیف و همچنین سایر مسائل جاری و مالی حال حاضر شرکت، جلسه مشترک (  از طریق ویدیئو کنفرانس ) با مدیران و اعضاء  شورای معاونین استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی برگزار شد.

همچنین با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت اطلاع و بهره برداری شورای معاونین محترم سایر استانها و متعاقبا انتقال موضوعات جهت کلیه پرسنل محترم شرکت، فیلم این جلسه جهت کلیه مدیریتهای محترم استانی ارسال شده است تا نقطه نظرات خود را در اسرع وقت منعکس نمایند.

خواندن 1091 دفعه