پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 17 تیر 1398 ساعت 14:13

انتصاب در سازمان بنادر و دریانوردی

 مقام عالی وزارت راه و شهرسازی طی احکام جداگانه ای آقایان سید سعید سید علایی و جلیل اسلامی را بعنوان اعضای هیأت عامل و به ترتیب معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب نمودند.

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این انتصاب را به نام بردگان تبریک عرض می نماید.

خواندن 1090 دفعه