پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 13:36

انعکاس نشست خبری مدیر عامل محترم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سایت رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران

 انجمن مدیریت کیفیت ایران، نشست خبری مدیر عامل محترم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را در سایت رسمی خود منتشر نمود.

خبر مصاحبه را در لینک زیر مشاهده کنید:

 گفت و گو با مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

 

خواندن 1092 دفعه