پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

چهارشنبه, 05 تیر 1398 ساعت 13:54

تلاش برای اخذ دستور پرداخت تخصیص 300 میلیارد ریالی ، از طریق خزانه دار کل کشور

پیرو تخصیص مبلغ 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات نقدی طرح های دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت مطالبات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و پیگیری های مستمر بعمل آمده در این خصوص، طی روزهای اخیر مدیرعامل محترم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی نامه ای خطاب به معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات این شرکت از دستگاه های دولتی ( بالغ بر 3000 میلیارد ریال) و همچنین بروز مشکلات جدی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت سرپرستی طی ماه های اخیر و سایر حقوق دولتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، سود سهام و ...، با ارسال سایر مستندات مرتبط خواستار مساعدت آن مقام مسئول جهت دستور تسریع در پرداخت مبلغ یاد شده به منظور امکان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شدند.

روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

خواندن 1375 دفعه