جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 13:18

بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان از توانمندی های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان

امروز چهارشنبه مورخ 1398/03/22، دانشجویان مقطع کارشناسی رشته عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان از توانمندی های آزمایشگاه استان کرمان در بخش های آسفالت، بتن و مصالح ساختمانی بازدید نمودند.

خواندن 944 دفعه