جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

سه شنبه, 07 خرداد 1398 ساعت 11:44

مبادله تفاهم نامه همکاری شورای فنی استان قم با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

به همت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم ، تفاهم نامه همکاری میان شورای فنی آن استان با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مبادله گردید.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در راستای ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در استان قم تنظیم و مبادله گردیده است که اهم موضوعات آن به شرح ذیل می باشد:

1-همکاری در جهت بهره مندی دستگاه های اجرایی استان قم از امکانات و تجهیزات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

2-همکاری در انجام آزمایشات کنترل کیفیت مصالح مصرفی و رسیدگی به ابهامات عوامل نظام فنی و اجرایی در پروژه های عمرانی استان

3-همکاری جهت کاربست اطلاعات و داده های موجود حاصل از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در استان

4-همکاری در زمینه انجام مطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه پروژه های عمرانی در استان

5-همکاری در زمینه تدوین ضوابط نظام فنی و اجرایی با توجه به شرایط و اقلیم استان

6-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، فنی و تخصصی و همایش های علمی برای عوامل نظام فنی و اجرایی استان

7-همکاری در بازدید و بررسی میدانی پروژه های عمرانی استان

 

روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

خواندن 1440 دفعه