جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 ساعت 10:23

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، از توانمندي هاي شرکت آزمايشگاه فني و مكانيك خاک

امروز سه شنبه مورخ 98/02/31، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بعنوان سازمانی پژوهش محور، میزبان دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود.

در این بازدید که تمرکز آن بر خدمات جدید شرکت آزمایشگاه، بالاخص حوزه مهندسین مشاور و سامانه مدیریت نگهداری روسازی راه ها و همچنین آزمایشگاه قیر و آسفالت بود، طرفین بر توسعه همکاری ها بالاخص تبادل تفاهم نامه علمي- پژوهشی و ارتباط میان صنعت و دانشگاه تأکید داشتند.

روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

خواندن 1392 دفعه