دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

شنبه, 07 ارديبهشت 1398 ساعت 16:02

تقدیر از مدیريت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان توسط معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

معاون محترم هماهنگی امورعمرانی و همچنین ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  به پاس تلاش و اهتمام مدیریت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان در برگزاری دوره های آموزشی (نظیر تجزیه، تحلیل و تفسیر نتایج شیت های آزمایشگاهی) در سال 97 از جناب آقای مهندس فیروز شاهی  تقدیر نمودند.

خواندن 1325 دفعه