دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 ساعت 12:46

آماده سازي و ارسال بسته هاي حمايتي جهت استان هاي آسيب ديده در حوادث طبيعي اخير

گام دوم هماهنگي خريد، دريافت و بسته بندي اقلام حمايتي مورد نياز نظير پوشاک و مواد غذايي فاسد نشدني، جهت ارسال به استان هاي آسيب ديده در حوادث طبيعي اخير، از محل كمک هاي جمع آوري شده از سوي پرسنل و همچنين ساير منابع داخلي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاک، در محل ستاد شركت طي روزهاي اخير انجام گرفت و با برنامه ريزي مشخص جهت استان هاي مرتبط ارسال شد.
در پايان از همكاري و مساعدت كليه همكاران، خصوصاً در تهيه اقلام به صورت مستقيم از مديريت هاي استان هاي يزد، بوشهر و سيستان و بلوچستان قدرداني مي گردد.
روابط عمومي شركت آزمايشگاه فني و مكانیک خاک
خواندن 1356 دفعه