دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 11:10

برگزاری همایش بررسی عملکرد و طراحی میان لایه آسفالتی جاذب تنش

سیزدهمین همایش علمی-آموزشی سال 1397 با موضوع بررسی عملکرد و طراحی میان لایه آسفالتی جاذب تنش در روز دوشنبه  20 اسفند 97 با ارائه ی آقای مهندس طاهری در سالن کنفرانس شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.

 

خواندن 357 دفعه