جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 13 اسفند 1397 ساعت 16:01

بازدید مدیرکل راهداری استان کردستان و هیئت همراه از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به روایت تصویر

امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ مدیرکل راهداری استان کردستان به اتفاق هیئت همراه از آزمایشگاه های ستادی شرکت آزماشگاه فنی و مکانیک خاک بازدید به عمل آوردند.

 

خواندن 382 دفعه