دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 15:43

بازدید متخصصین روسی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (1397/02/25)

2

 

متخصصین روسی کارگروه مشارکت صنایع داخلی در احداث واحدهای جدید نیروگاه بوشهر- پروژه BNPP-2 از بخش های مختلف شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با توجه به لزوم استفاده از توانمندی آزمایشگاه های دارای صلاحیت داخل کشور در سطح احداث واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر، شرایط بازدید از آزمایشگاه های شرکت  و برگزاری جلسه فنی نمایندگان آزمایشگاه با اعضاء کارگروه افزایش مشارکت صنایع داخلی ((LJWG فراهم شد.
در این همایش مهندس سید رضا حسینی مدیرعامل شرکت آزمابشگاه فنی و مکانیک خاک به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت با برخی از مدیران، کارشناسان و مسئول پروژه احداث تاسیسات آب شیرین‌کن شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای به همراه جمعی از مدیران شرکت روسی JSC ASE EC در خصوص قابلیت ها و توانمندیهای شرکت در زمینه انجام آزمایشات مورد درخواست کارگروه موصوف به بحث و گفت‌وگو نشستند.
در پایان مدیران، کارشناسان و مسئول پروژه احداث تاسیسات آب شیرین‌کن شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای به همراه جمعی از مدیران شرکت روسی JSC ASE EC  از آزمایشگاه های سه گانه شرکت بازدید به عمل آوردند.

 

3

 

4

 

1

خواندن 1166 دفعه