دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوره آموزشی تشریح روش آزمایش CBR در محل برای متصدیان آزمایشگاه های واحد محلی در مورخ 24 / 08 / 97 برگزار شد

تدریس این دوره آموزشی بعهده ی کارشناس ژئوتکنیک استان آقای مهندس شرفی بود که در خصوص موارد زیر مطالبی را برای حاضرین توضیح دادند:

- مروری بر روش آزمایش تعین CBR خاک های متراکم شده در آزمایشگاه

- تشریح روش آزمایش CBR خاک در محل

- بیان اهمیت و موارد کاربرد

- تشریح ابزار آزمایش

- تشریح فرآیند انجام آزمایش

- تشریح محاسبات و تهیه گزارش