پنجشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

 

 

مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ اولین جلسه روسای شعب استان کرمان به منظور برنامه ریزی های لازم در سال ۹۹ در محل دفتر امور شعب استان کرمان برگزار گردید. در این جلسه مطالبی توسط سرپرست امور شعب استان خصوصا بازدید ها و بازرسی های فنی سطوح ۱ و ۲ ، تجهیزات فنی و چگونگی تعمیرات انها، جابجایی نیروهای در واحدهای محلی، عقد قراردادهای جدید، چگونگی رعایت مسائل‌ و پروتکلهای بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا در شعبات و واحدهای محلی، رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل‌های فنی، نگهداشت خودروها و تعمیرات مربوطه، سرعت و دقت در انجام ازمایشات و سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی بیان نمود.

در ادامه جلسه مدیر کل استان و معاون فنی نیز در خصوص تفاهم نامه اخیر آزمایشگاه مرکز با آزمایشگاه‌های استانها، وضعیت و درآمد و وصول استان، رعایت بخشنامه های فنی ، مباحث مرتبط با آموزش کارکنان در سال جاری که بصورت مجازی انجام خواهد شد و بازخوردهای بازدیدهای فنی در سطوح ۲ و ۳ اظهاراتی را بیان و خواستار توجه بیشتر در این خصوص شدند.