تاریخ بروزرسانی 1399/02/10

دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

info@tsml.ir

A A A

fani1

 طي حکمي از سوي مدير عامل محترم آزمايشگاه کشور، جناب آقاي  مهندس سيامک معتمد زرگر بعنوان معاون فني آزمايشگاه استان چهارمحال و بختياري منصوب گرديد.

جلسه معارفه معاونت محترم فني روز يکشنبه مورخ 98/6/11 در سالن جلسات آزمايشگاه استان برگزار گرديد.

 در اين جلسه مهندس مقصودي مديريت محترم آزمايشگاه استان ضمن معرفي مهندس زرگر بعنوان معاون فني استان نهايت همکاري و همدلي همکاران با معاونت محترم فني را خواستار شدند.

در ادامه مهندس زرگر به بيان برنامه هاي کاري و معرفي خود پرداختند و با همکاران گپ صميمانه داشتند و نظرات همکاران را درباره برنامه کاري جويا شدند.

fani2