تاریخ بروزرسانی 1399/02/10

دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

info@tsml.ir

A A A

 

معارفه 1

 

آيين تکريم و معارفه مديريت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان چهارمحال و بختياري روز سه شنبه مورخ 22 مردادماه 98 در سالن جلسات اداره کل بازرسي استان برگزار گرديد.

 اين مراسم  با حضور مدير عامل محترم آزمايشگاه کشور جناب مهندس حسيني ،  مدير کل دفتر حوزه رياست جناب مهندس ضياءبخش، سرپرست منطقه 6 و مدير کل محترم آزمايشگاه استان اصفهان جناب مهندس عباس زاده ، مديريت محترم آزمايشگاه استان مرکزي جناب مهندس حاجي آبادي ، مديريت محترم آزمايشگاه استان يزد جناب مهندس لاهوتي ،مديرکل محترم راه و شهرسازي جناب مهندس حسيني ، معاونت محترم عمراني استاندار جناب مهندس نظري ، مدير کل اداره بازرسي استان جناب آقاي احمدي و ديگر مديران ارشد اداري و نظامي و همکاران محترم آزمايشگاه استان برگزار شد..

در اين مراسم بعد از پخش عملکرد 4 ساله مديريت اسبق ، جناب مهندس احمديان به ارائه گزارش عملکرد خود در طول تصدي مديريت آزمايشگاه استان پرداختند. در ادامه مدير عامل محترم آزمايشگاه جناب مهندس حسيني پيرامون مسائل آزمايشگاه سخنراني ايراد فرمودند  .

همچنين جناب مهندس مقصودي مديريت محترم آزمايشگاه استان برنامه هاي خود جهت پيشبرد اهداف آزمايشگاه را بيان نمودند. در پايان اين مراسم مديرعامل محترم آزمايشگاه جناب مهندس حسيني با اهداي لوح سپاس از زحمات 4 ساله مهندس احمديان قدرداني نمودند و ابلاغ جناب مهندس مقصودي را بعنوان مديريت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان چهارمحال و بختياري به ايشان تقديم نمودند.

 

معارفه 1 1

سخنراني مدير عامل محترم جناب مهندس حسيني

معارفه 3

سخنراني مديريت محترم آزمايشگاه استان جناب مهندس مقصودي

معارفه 2