پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

بازنشستگي اسدي1در تاريخ 98/3/26 روز يکشنبه ، جشن بازنشستگي جناب آقاي حميد اسدي در سالن جلسات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان با حضور مديريت محترم و کليه همکاران برگزار گرديد.

در اين مراسم جناب مهندس احمديان از زحمات 30 ساله جناب آقاي حميد اسدي تقدير و تشکر نمودند.

در ادامه با رونمايي از کيک جشن بازنشستگي که همراه با طرح ويژه ي  بازنشستگي و در قالب طنز طراحي گرديده  بود از جناب اسدي همراه با اهداي تقدير نامه و هديه اي به رسم يادبود  توسط مديريت محنرم و همکاران گرامي تقدير و تشکر گرديد..

بازنشستگي اسدي2

 

بازنشستگي اسدي3