پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

 

2maaref

مورخ 97/10/12 جلسه معارف مديران استان به ميزباني آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان در دفتر نماينده محترم ولي فقيه در مصلاي امام خميني (ره) شهرکرد برگزار گرديد.

در اين جلسه که با حضور نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه شهرکرد،استاندار محترم و مديران ارشد استاني برگزار گرديد.

مديريت محترم آزمايشگاه جناب مهندس احمديان در ابتداي جلسه به معرفي و بيان تاريخچه ي آزمايشگاه پرداختند  در ادامه توانمندي هاي شرکت را بيان نمودند و اشاره اي به طرح نوآورانه و هدفمند نيروگاه هيدروژني و سيستم جمع آوري آب هاي سطحي افتتاح شده در آزمايشگاه استان نمودند . در پايان مهندس احمديان جهت ايمن سازي و جلوگيري از دوباره کاري از مديران درخواست استقبال و انجام آزمايشات مربوطه در پروژه ادارات را داشتند.

در ادامه نماينده محترم ولي فقيه تيز با اشاره به اقدامات بسيار موثر آزمايشگاه فني و مکانيک خاک و مصداق اقتصاد مقاومتي به دستگاه ها توصيه نمودند که از اقدامات مثبت آزمايشگاه الگوبرداري نمايند.

4maaref