پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

zelzeleh1

مورخ 97/10/8 به مناسبت هفته ايمني و بلاهاي طبيعي کارگروه تخصصي زلزله شامل کارشناسان فني ارگان هاي دولتي سطح استان از آزمايشگاه ديدن نمودند. در اين بازديد ابتدا کارشناسان فني با مديريت محترم آزمايشگاه ديدار نمودند. در اين ديدار مديريت محترم جناب آقاي مهندس احمديان ضمن خوش آمدگويي  اشاره اي به اين داشتند که ايران با داشتن 1% جمعيت جهان  6% تلفات ناشي از حوادث و بلاياي دنيا را دارد.در ادامه  به 18 گسل فعال در استان چهارمحال و بختياري  اشاره داشتند و به وظايف مهندسين در حوزه زلزله پرداختند.ايشان به مقايسه زلزله آبان 96 و آذر 97 به لحاظ تلفات جاني ،مجروحين ،بي خانمان ها و ...پرداختند و نتيجه گيري از اينکه با رعايت حداقل ها مي توان با زلزله مقابله کرد .مهندس احمديان در پايان  مهندسين را به کاهش ريسک و استفاده بيشتر از خدمات آزمايشگاه و کنترل کيفيت دعوت نمودند.در ادامه اين بازديد کليپ مربوط به زلزله کرمانشاه براي حاضرين پخش گرديد  و در نهايت بازديد از کارگاه هاي آزمايشگاه به صورت گروهي و بصورت کارگاه آموزشي انجام گرفت و در خصوص توانمندي هاي آزمايشگاه نکات مربوطه ارائه گرديد.

zelzeleh2

 

zelzeleh3