پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

 

3basij

مورخ 97/9/1 همزمان با گراميداشت هفته بسيج مديريت محترم استان و تعدادي از اعضاي محترم پايگاه بسيج شهيد محمد خاني در مراسم عطر افشاني و غبار روبي قبور مطهر شهدا در گلزار شهداي شهرکرد حضور يافتند.

2basiij