پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

2

مورخ 97/7/17 مدير محترم آزمايشگاه استان جناب آقاي مهندس احمديان همراه با کارشناسان محترم استان جهت بازديد و نظارت بر شاخص هاي مقاومت زمين شناسي از پروژه (هوشوت-تيک) در محل پروژه حاضر و با انجام برداشت هاي لازم توسط کارشناسان محترم در مسير 5/5 کيلومتري توصيه هاي لازم را ارائه نمودند.

 

3