تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱

info@tsml.ir

A A A

فرم شکايات

ثبت شکايت براي اشخاص حقيقي
نام و نام خانوادگي:
ورودی نامعتبر است

کد ملي:
ورودی نامعتبر است

شماره تماس:
ورودی نامعتبر است

موضوع آزمايش و نام آزمايشگاه مرتبط:
ورودی نامعتبر است

ثبت شکايت براي اشخاص حقوقي
نام موسسه / سازمان/ شرکت:
ورودی نامعتبر است

شماره ثبت:
ورودی نامعتبر است

نام پروژه مربوطه:
ورودی نامعتبر است

نام آزمايشگاه مرتبط:
ورودی نامعتبر است

موضوع آزمايش:
ورودی نامعتبر است

نشاني و شماره تماس:
ورودی نامعتبر است

آیا قبلا نیز سابقه طرح شکایت از شرکت را داشته اید؟
ورودی نامعتبر است

در صورتی که قبلاً سابقه طرح شکایت از شرکت را داشته اید، تاریخ آن را درج نمایید:
ورودی نامعتبر است

آیا شکایت شما پیرامون موضوع قبلی مجدداً تکرار شده است:
ورودی نامعتبر است

آیا از نحوه پاسخگویی در مورد شکایت قبلی خود راضی بودید؟
ورودی نامعتبر است

مصادیق شکایت:

ورودی نامعتبر است

خلاصه موضوع شکایت خود را با ذکر دقیق اطلاعات مهم، مرقوم فرمائید.
ورودی نامعتبر است

ارسال مستندات
ورودی نامعتبر است