جمعه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ بروزرسانی 1400/01/30

info@tsml.ir

A A A

سامانه برگزاری آزمون های الکترونیکی آموزش کارکنان

 

 

e az 2                                    e az 1   

                 سامانه آزمون الکترونیکی

          (ویژه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی)

       

            سامانه آزمون الکترونیکی